ARVOT

Yrityksen arvot ja mitä ne meille merkitsevät arjessa

Suomalaisyrityksistä vain pieni osa kuuluu Dun & Bradstreetin kansainvälisesti tunnettuun, alhaisimpaan riskiluokkaan 1. Suomen Säätiötilipalvelu Oy on yksi niistä. D&B on vuodesta 1993 lähtien luokitellut ajantasaisesti suomalaisyritysten riskiluokituksen. Riskiluokkia on neljä. Vaatimuksena alhaisimpaan riskiluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen.

Tapa toimia

Toiminnallemme on ominaista korostunut luottamussuhde. Se on pitkälti seurausta asiakaskuntamme erityispiirteistä ja heidän tarpeistaan. Meille on kunnia-asia saada toimia asiakkaittemme yhteistyökumppanina yhteiseen tavoitteeseen sitoutuen. Tartumme lähes kaikkiin niihin haasteisiin mitä asiakkaamme meille osoittavat, mutta vielä useammin toimimme itse aktiivisena portinvartijana ja herättelijänä, kun nähdään että asiakkaan etu sitä vaatii. Panostamme laatuun, koska heikkolaatuinen palvelu tulee viimekädessä liian kalliiksi kaikille. Pyrimme hoitamaan toimeksiannot kerralla oikein, ammatillisesti ja riittävän yksinkertaisella tavalla. Suhtaudumme myönteisesti digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, ollen siinä jopa edelläkävijöitä. Osaamme myös tarvittaessa kyseenalaistaa teknisiä ratkaisuja silloin kun niistä ei saada tarvittavaa hyötyä. Haluamme varmistaa kokonaistaloudellisuuden ja sitä kautta pitkät, toivoaksemme jopa elinikäiset asiakassuhteet.

Asiantuntijamme

Meillä on rima korkealle henkilöstön suhteen. Panostamme paljon henkilöstömme osaamiseen ja työssä viihtyvyyteen. Henkilöstöömme kuuluu jo yksitoista päätoimista työntekijää. Tilitoimiston laadusta ja toimitusvarmuudesta vastaa toimitusjohtajana Terhi Leviäkangas. Hän on KLT -kirjanpitäjä ja hallintonotaari Tampereen yliopistosta, pääaineenaan verotus. Terhillä on nykyisellään jo 30 vuoden kokemus vaativan asiakaskunnan palvelemisesta. Meillä on myös toimeksiantoja, joissa tuotamme asiakkaamme talous- ja tulosohjauspalvelut. Olemme näin tiiviisti mukana myös heidän päätöksenteossaan. Käytämme kirjanpitäjistämme tehtävään sopivia ammattinimikkeitä Laskenta-asiantuntija tai Controller. Meillä on pitkä kokemus myös säätiöiden asiamies- ja asiamiestukipalveluista. Näissä toimeksiannoissa huolellisen taloudenpidon lisäksi päämääränä on toiminnan vaikuttavuus ja sen arvioiminen. Kaikkia työntekijöitämme sitoo salassapitosopimus ja vaitiolovelvollisuus kaikissa asiakassuhteisiin liittyvissä asioissa.