Tietoa meistä

Suomen Säätiötilipalvelu Oy – Auktorisoitu tilitoimisto

Korkea palvelutaso rajatulle asiakaskunnalle

Suomen Säätiötilipalvelu Oy on vuonna 2005 perustettu avainhenkilöiden omistama vakavarainen yritys. Tilitoimisto on erikoistunut palvelemaan säätiöitä, rahastoja ja sijoitusyhtiöitä. Tämä mahdollistaa korkean palvelutason tarkoin rajatulle asiakassegmentille.

Yritys noudattaa toiminnassaan arvomaailmaa, johon kuuluu vastuullisuus, yrittäjyys ja jatkuvuus. Toimintatapana on tiivis kumppanuus asiakkaan kanssa, aina samalla puolella. Tilitoimisto sijaitsee Helsingin keskustassa, Annankadulla.

Yhteistyö on toiminut erinomaisesti ja projekti sujunut hyvin, vaikka se on ollut pitka ja työläs.

– Asiakas

Img 7901

Arvomme

Roder Yrittajyys Valkoinen

Yrittäjyys

Yrittäjäasenne on mukana kaikessa mitä teemme. Toimitaan yksinkertaisesti ja tehokkaasti.

Livring Vastuullisuus Valkoinen

Vastuullisuus

Haluamme olla ketjun vahva ja luotettava lenkki. Toimitaan yhteneväisesti ja toimitusvarmasti.

Knop Jatkuvuus Valkoinen

Jatkuvuus

Tähtäämme kokonaistaloudelliseen toimintaan nykyaikaisin menetelmin. Pyrimme tekemään asiat kerralla oikein ja turhia kustannuksia välttäen.

Asiantuntijamme

Img 7571

Meillä on rima korkealle henkilöstön suhteen. Panostamme paljon henkilöstömme osaamiseen ja työssä viihtyvyyteen. Henkilöstöömme kuuluu jo kaksitoista päätoimista työntekijää. Tilitoimiston laadusta ja toimitusvarmuudesta vastaa toimitusjohtajana Terhi Leviäkangas. Hän on KLT -kirjanpitäjä ja hallintonotaari Tampereen yliopistosta, pääaineenaan verotus. Terhillä on nykyisellään jo 30 vuoden kokemus vaativan asiakaskunnan palvelemisesta. Terhi mukana myös Taloushallintoliiton Kirjanpidon- ja verotuksen asiantuntijatyöryhmässä seuraavalla kaksivuotiskaudella.

Käytämme kirjanpitäjistämme tehtävään sopivia ammattinimikkeitä Laskenta-asiantuntija tai Controller. Meillä on pitkä kokemus myös säätiöiden asiamies- ja asiamiestukipalveluista. Näissä toimeksiannoissa huolellisen taloudenpidon lisäksi päämääränä on toiminnan vaikuttavuus ja sen arvioiminen. Kaikkia työntekijöitämme sitoo salassapitosopimus ja vaitiolovelvollisuus kaikissa asiakassuhteisiin liittyvissä asioissa.

henkilökunnan yhteystiedot
Img 7824

Meidän toimintatapa

Toiminnallemme on ominaista korostunut luottamussuhde. Se on pitkälti seurausta asiakaskuntamme erityispiirteistä ja heidän tarpeistaan. Meille on kunnia-asia saada toimia asiakkaittemme yhteistyökumppanina yhteiseen tavoitteeseen sitoutuen. Tartumme lähes kaikkiin niihin haasteisiin mitä asiakkaamme meille osoittavat, mutta vielä useammin toimimme itse aktiivisena portinvartijana ja herättelijänä, kun nähdään että asiakkaan etu sitä vaatii.

Img 7670
Img 7538

Panostamme laatuun, koska heikkolaatuinen palvelu tulee viimekädessä liian kalliiksi kaikille. Pyrimme hoitamaan toimeksiannot kerralla oikein, ammatillisesti ja riittävän yksinkertaisella tavalla. Suhtaudumme myönteisesti digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, ollen siinä jopa edelläkävijöitä. Osaamme myös tarvittaessa kyseenalaistaa teknisiä ratkaisuja silloin kun niistä ei saada tarvittavaa hyötyä.

Haluamme varmistaa kokonaistaloudellisuuden ja sitä kautta pitkät, toivoaksemme jopa elinikäiset asiakassuhteet.

Yhteistyö on toiminut erinomaisesti ja projekti sujunut hyvin, vaikka se on ollut pitkä ja työläs.

– Asiakas

Toimistollanne on jotenkin ylipörröinen pöhinä, mutta samaan aikaan tihkuu kovaa ammattitaitoa.

– Asiakas

Img 7688

Voimmeko auttaa teidät?

Onnistuaksemme yhteistyössä, kuuntelemme aina tarkkaan, mitä asiakas meiltä odottaa. Pyrimme mielellämme löytämään uusia vaihtoehtoisia tapoja hoitaa asiakkaidemme taloushallintoa entistä tehokkaammalla tavalla. Molemminpuolinen luottamus sekä pitkä asiakassuhde on niin asiakkaan kuin meidänkin etujemme mukaista.

Ota yhteyttä