VÄRDEN

Företagets värden och vad de betyder för oss i vår vardag

Endast en liten grupp finska företag hör till den internationellt kända Dun & Brandstreets lägsta riskklass 1. Suomen Säätiötilipalvelu Oy är en av dem. D&B har sedan 1993 regelbundet klassificerat finska företags risknivå. Risknivåerna är uppdelade i fyra riskklasser. För den lägsta riskklassen krävs bl.a. i genomsnitt bättre nyckeltal som beskriver företagets ekonomiska ställning, en positiv bakgrund och ett positivt betalningsbeteende.

Vårt sätt att fungera

Vår verksamhet kännetecknas av ett ökat förtroendeförhållande. Det beror i stort sett på karakteristiska drag hos våra kunder och de behov som våra kunder har. För oss är det en ära att få fungera som samarbetspartner för våra kunder och binda oss till att nå gemensamma mål. Vi tar itu med så gott som alla utmaningar som vi möter tillsammans med våra kunder, men mer än ofta  är vi den aktiva parten som vidtar nödvändiga åtgärder när det betjänar kunden på bästa möjliga sätt. Vi satsar på kvalitet – service av låg kvalitet blir i sista hand för dyrt för alla. Vi strävar efter att sköta våra uppdrag professionellt, på ett tillräckligt enkelt sätt och göra rätt på en gång. Vi är positivt inställda till de möjligheter som digitaliseringen ger och vi kan betraktas som föregångare gällande dessa möjligheter. Vi har också förmågan att ifrågasätta tekniska lösningar i sådana fall där de inte ger direkt nytta. För oss är der viktigt att försäkra en allomfattande ekonomisk veksamhet som leder till långa – och i bästa fall livslånga – kundrelationer.

Våra experter

Vi har en hög standard när det gäller vår personal. Vi satsar mycket på kunnande och trivseln i arbetet. Till vår personal hör redan elva heltidsanställda. Vår verkställande direktör Terhi Leviäkangas ansvarar för kvaliteten och leveranssäkerheten i vår bokföringsbyrå. Terhi är EBR-bokförare och förvaltningsnotarie från Tammerfors Universitet med beskattning som huvudämne. Terhi har över 30 års erfarenhet av att betjäna en krävande kundkrets. Till de uppdrag som vi utför för våra kunder hör också bl.a. ekonomi- och resultatstyrningstjänster. Vi är alltså tätt med i våra kunders beslutsfattande. För våra bokförare använder vi de lämpliga, uppgiftsspecifika titlarna Redovisningsspecialist (finska Laskenta-asiantuntija) och Controller. Vi har också lång erfarenhet av att erbjuda stödtjänster för stiftelsers ombudsmän. Förutom omsorgsfull ekonomisk hushållning ligger huvudfokus i dessa stödtjänster också på verksamhetens effektivitet och bedömning av den. Alla våra anställda binds av en tystnadsplikt och ett sekretessavtal i allt som har med våra kundrelationer att göra.