ARVOT

Yrityksen arvot ja mitä ne meille merkitsevät arjessa

Suomalaisyrityksistä vain pieni osa kuuluu Dun & Bradstreetin kansainvälisesti tunnettuun, alhaisimpaan riskiluokkaan 1. Suomen Säätiötilipalvelu Oy on yksi niistä. D&B on vuodesta 1993 lähtien luokitellut ajantasaisesti suomalaisyritysten riskiluokituksen. Riskiluokkia on neljä. Vaatimuksena alhaisimpaan riskiluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen.

Sätt att operera

Vår verksamhet har en speciell egenskap med ett ökat förtroendeförhållande. Detta beror till stor del på speciella egenskaper av vårt kundbas och deras behov. Det är en ära för oss att operera som en partner till våra kunder genom att förbinda oss till gemensamma mål. Vi hanterar nästan alla utmaningar som våra kunder visar oss, men ännu oftare fungerar vi som en aktiv portvakt och en uppväckare när vi ser att kundens intresse kräver det. Vi fokuserar på kvalitet, eftersom lågkvalitetservice i slutändan blir för dyr för alla. Vi strävar efter att hantera våra uppdrag på en gång, på ett rättvist, professionellt och tillräckligt enkelt sätt. Vi välkomnar digitaliseringsmöjligheterna, och är även pionjärer på det område. Vi kan också frågasätta tekniska lösningar när de inte får de nödvändiga fördelarna. Vi vill säkerställa total ekonomi och därför länge, hoppas på jämn livslånga kundrelationer.

Våra experter

Vi har en hög standard på vår personal. Vi investerar mycket i kompetensen och på jobtrivseln av vår personal. Vi har för närvarande nio heltidsanställda hos vår personal. Verkställande direktören Terhi Leviäkangas ansvarar för bokföringsbyråns kvaliteten och leveranssäkerheten. Hon är en KLT-revisor och en förvaltningsnotarie från Tammerfors universitetet med beskattning som huvudämne. Terhi har för närvarande mer än 25 års erfarenhet om att betjäna en krävande kundbas.

Vi har också uppdrag där vi producerar våra kunder ekonomi- och resultatledningstjänster och är med i kundens beslutfattning. Vi använder våra bokförare lämpliga jobbtitel som redovisningsexpert eller controller.

Vi har en lång erfarenhet av tjänster som stiftelsens ombudsman och i ombudsmansstöd. I dessa uppdrag är vårt syfte i effektiviteten av verksamhet och dess värdering utöver av noggrann ekonomidrift. Alla våra anställda är bundna av sekretessavtal och konfidentialitet i alla frågor som har med kundrelationer att göra.